Strada Litovoi Voievod 38, București
veveritajucausa1@gmail.com
0726 224 859

Directii de actiune la nivelul gradinitei

- Asigurarea şanse egale pentru toţi copii din grădiniţă;
- Educaţia personalului grădiniței pentru asigurarea unei culturi a calităţii în învăţământ;
- Aplicarea în viziune integrată și manieră inovativă a curriculumului preşcolar;
- Formarea copiilor într-un demers unitar respectând principiile educaţiei timpurii de la 0 la 6 ani;
- Stimularea dezvoltării calităţii formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice;
- Motivarea şi implicarea cadrelor didactice în actul decizional;
- Găsirea celor mai eficiente căi de creştere a prestigiului profesiunii de educatoare;
- Optimizarea comunicării dintre grădiniţă-familie;
- Descoperirea de modalităţi de disciplinare pozitivă;
- Aplicarea unor reguli ale ascultării active;
- Identificarea modalităților cele mai eficiente de a primi şi a oferi feed-back;
- Menţinerea unei atmosfere de încredere, căldură şi deschidere;
- Creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare;
- Schimbarea mentalităţilor neadecvate ale unor părinţi faţă de educație;
- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea bazei materiale a grădiniţei.