Strada Litovoi Voievod 38, București
veveritajucausa1@gmail.com
0726 224 859

Tipuri de relatie educatoare-parinti

• Raporturi de colaborare;
• Acordare de respect reciproc;
• Implicare în urmărirea interesului superior al copilului;
• Consiliere cu privire la încurajarea și motivarea copilului, în mediul formal, dar și familial;
• Crearea și menținerea unui climat cald, favorabil dezvoltării psihice armonioase a copilului în mediu școlar, dar și familial;
• Dezvoltarea unei relații temeinice de comunicare activă, productivă;
• Organizarea și participarea la întruniri tematice cu părinții (ședințe cu părinții, consiliere săptămânală);
• Schimb de informații cu privire la caracteristicile individuale ale copiilor și la conduita lor în mediul formal versus mediul familial;
• Urmărirea îndeaproape a progresului preșcolarilor prin monitorizarea calității achizițiilor, efectuarea evaluării inițiale, formativ-continue și sumative și aducerea la cunoștința părinților a rezultatelor observate și înregistrate;
• Propuneri de activități, sugestii de idei pentru bunul mers și implicare activă în derularea acestora;
• Permiterea și susținerea implicării părinților în activitățile extrașcolarare/extracurriculare;
• Permiterea și încurajarea accesului părinților la activități demonstrative desfășurate în spațiul educațional asigurat de grădiniță (părinții, bunicii, reprezentanții legali pot susține chiar activități individual sau cu susținerea educatoarei).