Strada Litovoi Voievod 38, București
veveritajucausa1@gmail.com
0726 224 859

Tipuri de relatie educatoare-prescolari

• Educatoarea validează procesul, nu produsul;
• Asigură un mediu educațional atractiv, care să permită copiilor explorarea prin joc, în siguranță;
• Demonstrează creativitate, flexibilitate, jovialitate;
• Adaptează ideile și noțiunile științifice la nivelul de percepție al copiilor;
• Acceptă și prelucrează, reformulează ideile copiilor, fără a critica;
• Oferă timp specific pentru explorarea posibilităților,pornind de la situații cunoscute, concrete, frecvent întâlnite, până la aspecte complexe;
• Stabilește și menține un dialog antrenant;
• Acordă atenție diferențiată;
• Planifică, proiectează și desfășoară activități instructiv-educative de interes;
• Acordă permanent feedback și încurajare;
• Observă comportamentul individual al preșcolarilor, interpretează instrumentele de evaluare și apreciază prestația copilului în raport cu el însuși, vizându-se progresul comparativ cu momentele evaluării (evaluare inițială, formativă, sumativă);
• Încurajează inițiativa și creativitatea;
• Oferă dragoste, toleranță, răbdare;
• Demonstrează empatie și aplecare față de fiecare educabil în parte;
• Creează un climat de acceptare, protecție;
• Încurajează socializarea;
• Demonstrează și susține autonomia copilului, astfel încât să devină independent;
• Cultivă sentimentul de încredere și curaj.