Strada Litovoi Voievod 38, București
veveritajucausa1@gmail.com
0726 224 859

Grupa mare

Începând cu această vârstă, structura planului de învăţământ se modifică în sensul creşterii numărului de activităţi comune, pe de o parte, şi scăderii numarului de activităţi liber-alese, pe de altă parte. Se trece, deci, la nivelul de vârsta 2, când se urmăreşte în principal pegătirea pentru şcoală.

Temele abordate în cadrul Cunoaşterii mediului devin mult mai complexe, mai amănunţite (Omul- Organele interne şi Simţurile; Anotimpurile- Fenomene; Activităţi specifice; Sărbători şi tradiţii; Medii de viaţă ale animalelor- Savana; Jungla; Deşertul; Mări şi oceane; Universul).

La activitatea Matematică se alcătuiesc grupe în funcţie de criterii combinate, se realizează negaţia logică, şiruri de obiecte şi ordonarea acestora în funcţie de dimensiune (3-4 obiecte), echivalarea numărului de obiecte din 2 sau mai multe grupe prin punere în corespondenţă, forme geometrice: cerc, patrat, triunghi, dreptunghi; se studiază numerele în limita 1-10 (şir numeric, vecinii, raportarea număr-cantitate, operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi).

Activitatea de Educarea limbajului îşi propune începând cu grupa mare să familiarizere copilul cu scris- cititul (reprezentarea grafică a propozitiei, cuvântului, silabelor; stabilirea numărului de cuvinte sau silabe; indicarea sunetului initial; recunoaşterea câtorva litere şi cuvinte simple).

Se poate spune că grupa mare este necesară formării unei baze solide de informaţii, priceperi şi deprinderi, fără de care nu se poate atinge performanţa în cadrul clasei pregătitoare.